راز پرواز حشرات و کمک به ساخت تجهیزات آیرودینامیک

نتایج یک پژوهش در بریتانیا از راز پرواز حشرات و قابلیت معلق ماندن آن ها در باد، پرده برداشته است. اقدامی که می تواند در نوآوری های آینده در ساخت تجهیزات آیرودینامیک تاثیر گذار باشد.
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/mystery-of-mosquito-flight-solved/3818677.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *