چرا مناظره های انتخاباتی در ایران زنده پخش نخواهد شد

رسانه های ایران خبر دادند مناظره‌های کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ایران در اردیبهشت ماه امسال پخش زنده تلویزیونی نخواهد داشت.
گزارش افشار سیگارچی
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/iran-presidential-debate/3818621.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *