گزارش فرهاد پولادی از نشست صندوق بین المللی پول و حضور نماینده ایران در واشنگتن

منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/farhad-pouladi/3818665.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *