اردوغان از آمریکا خواست به حمایت از نیروهای کرد پایان دهد

حرکت زره پوشهای آمریکائی در داخل سوریه در مرز با ترکیه در روزهای جمعه و شنبه خشم رئیس جمهوری ترکیه را به دنبال داشته که اقدام آمریکا را نوعی حمایت از کردهای سوریه قلمداد کرده و خواستار پایان دادن آن شده است.
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/turkey-kurds/3831948.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *