تفنگداران دریایی آمریکا به هلمند باز می گردند

واحدی از تفنگداران دریائی آمریکا پس از سه سال بار دیگر در ولایت هلمند افغانستان مستقر شده است. این واحد از سربازان آمریکائی نیز که بخشی از نیروهای تحت رهبری ناتو ست در اصل به منظور «کمک به آموزش نظامی سربازان ارتش افغانستان» به ولایت هلمند مراجعت کرده است.
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/us-afghanistan-marine/3831896.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *