راهپیمایی طرفداران محیط زیست در واشنگتن

واشنگتن، پایتخت آمریکا، روز شنبه همزمان با بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ دیگر صحنه راهپیمایی و تظاهرات هزاران تن از فعالان و شهروندان مخالف سیاست های زیست محیطی دولت پرزیدنت ترامپ بود.
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/dc-climate-march/3831924.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *