ضیافت شام انجمن خبرنگاران کاخ سفید؛ امسال بدون حضور رییس جمهور

انجمن خبرنگاران کاخ سفید عصر شنبه مراسم شام سالانه خود را بر گزار کرد. اما رئیس جمهوری برای اولین بار پس از حدود چهل سال در این مراسم حاضر نشد.
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/white-house-dinner/3831883.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *