آیا نیروهای کرد مسلح شده، می توانند داعش را از رقه بیرون کنند؟

با مسلح شدن نيروهای سوريه دموكراتيک توسط آمريكا انتظار می رود اين نيروها در تابستان پيش رو داعش را از رقه در سوريه بيرون برانند. گزارش علی جوانمردی
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/ali-javanmardi-iraq/3849265.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *