فیلم «پادشاه آرتور» کسادی نسبی بازار سینما در آغاز تابستان

نقطه درخشان بازار سینما این هفته فیلم «پاسداران کهکشان، جلد دوم» است که فروش جهانی آن از نیم میلیارد دلار عبور کرده و تازه در آغاز هفته دوم اکران است. گزارش بهنام ناطقی
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/behnam-nateghi-new-hour-segment/3849672.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *