رای دادن برخی ایرانیان در شهر واشنگتن و اعتراض مخالفان جمهوری اسلامی به آنها

امروز همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در ایران، برخی از ایرانیان در دیگر نقاط جهان در این انتخابات مشارکت کردند. اما برخی دیگر از شهروندان ایرانی که مخالف حکومت در ایران هستند، تجمع های اعتراض آمیزی در برابر نمایندگیهای سیاسی ایران در خارج برگزار کردند. گزارش فرهاد پولادی منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/iran-election-dc-protest/3862432.html

موافقان و مخالفان شرکت در انتخابات ایران در پاریس مقابل هم قرار گرفتند

دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى براى ايرانيان خارج از كشور هم از اهميت بالايى برخوردار است. در حاليكه گروهى از ايرانيان از روز گذشته خود را به حوزه هاى راى گيرى در محل زندگى شان رسانده اند، گروهى ديگر در تجمع هاى اعتراضى به سياست هاى جمهورى اسلامى ايران شركت كرده اند. گزارش نيلوفر پورابراهيم […]