جزئیاتی از انفجار روز چهارشنبه کابل؛ ۸۰ کشته و ۴۰۰ زخمی

دستکم هشتاد نفر بر اثر انفجار مرگباری در کابل کشته، و نزدیک به چهار صد تن دیگر، زخمی شدند.
انفجار روز چهارشنبه در منطقه ای حفاظت شده از پایتخت افغانستان اتفاق افتاد و به سفارتخانه های آلمان و فرانسه نیز صدمه زد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/kabul-blast/3879108.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *