درخشش افسر سابق ارتش اسرائیل در فیلم «زن اعجوبه»: اولین ابرقهرمان فمینستی

نخستین فیلم بلند از مجموعه کتاب مصورهای «زن اعجوبه» به نظر منتقدها، دیدگاهی فمینستی دارد، و برخلاف معمول اینگونه فیلمها، ابرقهرمان در آن، انسانی عاشق، صادق و دلباز است، که برای صلح در جهان، مبارزه می کند. گزارش بهنام ناطقی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/behnam-nateghi-wonder-woman/3881407.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *