درخواست دبیرکل سازمان ملل: مسئله تغییرات جوی و اقلیمی را جدی بگیرید

آنتونيو گوترس، دبير کل سازمان ملل متحد بار ديگر قوياً از جامعۀ جهانی خواسته با جديت بيشتر به مسئلۀ تغييرات جوی کره زمين رسيدگی کنند و به توافقنامۀ پاريس برای کاهش استفاده از سوخت های فسيلی عمل کنند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/unsg-climate-change-undeniable-unstoppable/3879134.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *