نگاهی به مطبوعات: دستاوردهای نخستین سفر خارجی رییس جمهوری آمریکا

دستاوردهای نخستین سفر خارجی رییس جمهوری آمریکا، آینده روابط واشنگتن و کابل، و رویکرد دفاعی ایالات متحده در برابر کره شمالی موضوع چند مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/press-review/3881380.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *