رای یک کمیته داخلی مجلس نمایندگان آمریکا به چهار طرح مروبط به ایران و حزب الله لبنان

امروز کمیته تخصصی خاورمیانه و شمال آفریقا؛ از زیر مجموعه های کمیته امورخارجه مجلس نمایندگان کنگره آمریکا به چهار طرح مربوط به ایران و حزب الله لبنان رای مثبت داد.گزارش فرهاد پولادی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/farhad-pouladi/3921437.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *