پیام کم شدن سطح آب بحر المیت: خشکسالی بزرگی نزدیک است

متخصصان زمین شناسی و حوزه های آبی دانشگاه اردن می گویند، کم شدن سطح آب بحر المیت، نشانگر یک خشکسالی قریب الوقوع است. دریای میت یا بحر المیت پائین ترین نقطه زمین است و از جاذبه های توریستی اردن به شمار می آید.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/dead-sea-drought-/3921479.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *