چرا پرزیدنت ترامپ به دنبال اخراج مهاجران غیرقانونی از آمریکاست؛ این گزارش را ببینید

پرزیدنت ترامپ در ملاقات با بستگان آمریکائیانی که قربانی جنایت مهاجران غیر قانونی شده اند، قول داد عملیات شناسائی، دستگیری و اخراج آنها را سرعت بدهد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-criminal-aliens/3921141.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *