استقبال از فیلم «زیر سقف دودی» پوران درخشنده

علیرغم انتشار اخبار ریزش کمی مخاطبان سینما در ایران، مدیر پخش و بازاریابی حوزه هنری اعلام کرد، فیلم «زیر سقف دودی» به کارگردانی پوران درخشنده با استقبال سینمادوستان روبرو شده است.
گزارش شپول عباسی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/pouran-derakhshandeh-movie/3923253.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *