دیدگاه چند کارشناس درباره سرنوشت برجام در واشنگتن

استدلال درباره لغو یا پایبندی دولت پرزیدنت ترامپ به توافق اتمی با ایران، موسوم به برجام، در میان کارشناسان خبره در واشنگتن کماکان ادامه دارد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/telhami-interview/3923159.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *