هر که هوشش بیش، عمرش بیشتر

نتیجه یک تحقیق که در آخرین شماره بریتیش مدیکال ژورنال منتشر شده است، نشان می دهد، کودکانی که بهره هوشی بالاتر دارند، بیشتر عمر می کنند. گزارش شیده رضایی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/shideh-rezaei/3923219.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *