تحقیق جدید:‌ شوینده‌های دهان و دندان تاثیری مهلک بر آبزیان دارند

پژوهش های جديد نشان می دهند آنچه اين روزها برای سلامت پوست و پاکیزگی دندان بسيار تبليغ می شود و متداول شده تأثيرات مهلکی بر آبزيان دارد. منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/health-biodegradable-microbeads/3934018.html