آموزش زنان فلسطینی در اورشلیم برای کسب درآمد از طریق کشت گیاهان

تعدادی از زنان فلسطینی در بخشِ شهر قدیم اورشلیم با کسب مهارت های کشاورزیی طی سه سال، وارد بازار کار شده اند. آنها توانسته اند اطلاعات زیادی درباره چگونگی کاشت و نگهداری گیاهان بدست بیاورند. جزئیات بیشتر در گزارش رزیتا ایراندوست.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/palestainians-/3936135.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *