دفاع نیکی هیلی از نشستن ایوانکا ترامپ بر روی صندلی پدرش در اجلاس گروه ۲۰

هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل از تصمیم رییس جمهوری آمریکا دفاع کرد که به دختر و مشاور نزدیکش ایوانکا ترامپ اجازه داد بمدت کوتاهی صندلی اورا در اجلاس گروه ۲۰ پر کند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/haley-trump-/3936137.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *