نگاهی به مطبوعات: سفر رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا به خلیج فارس

سفر رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا به منطقه خلیج فارس با هدف پادرمیانی در حل بحران اختلاف ۴ کشور عرب باقطر، نقش کنگره دربررسی مداخله احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهور ی سال ۲۰۱۶ آمریکا، از جمله مطالبی است که در رسانه های انگلیسی زبان امروز جهان به چاپ رسیده است
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/press/3936140.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *