چرا برنامه نویسان کامپیوتری غیر از مهارت، به خلاقیت هم نیاز دارند

این باور وجود دارد که برنامه نویسی کامپیوتری نیازمند یک مهارت فنی است و کسانی که به ریاضیات و منطق مسلط هستند قادر به انجام آنند. برنامه نویسی کامپیوتری ولی نیازمند خلاقیت نیز هست.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/computer-/3936133.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *