فضانورد ناسا: سفر انسان به مریخ تا سال ۲۰۴۰ عملی است

باز آلدرین فضانورد آمریکایی که ۴۸ سال پیش بر ماه قدم گذارد سفر انسان به مریخ در قرن حاضر را که از اهداف ناسا سازمان هوافضانوردی ایالات متحده است عملی می داند .
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/nasa-mars-landing/3946556.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *