مسؤل امنیتی عراق: رهبر داعش هنوز زنده است

يكي از مسؤولان امنيتي عراق ميگويد ابوبكر البغدادي خليفه داعش زنده است و در صدد طرحريزي حملات تروريستي به كشورهاي غربي است. از سوي ديگر نيروهاي عراقي خود را براي آغاز عمليات آزادي شهر تلعفر آماده ميكنند. تلعفر در نزديكي موصل با بيش از يكصد هزار جمعيت هنوز در تصرف داعش است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/isis-leader-death/3946565.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *