کودتای نافرجام ترکیه یک ساله شد

در ترکیه برگزاری آئین های یادبود نخستین سالگرد کودتای نافرجام آن کشور امروز هم ادامه یافت. در مراسم امروز رجب طیب اردوغان بنای یادبود کشته شدگان در کودتا را افتتاح کرد. رئیس جمهوری ترکیه مسببان کودتا را خائن و مستحق اعدام نامید، و اعلام کرده موافق بازگرداندن قانون اعدام به کشور است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/turkey-edrogan/3946558.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *