مایک پنس و همسرش از استونی راهی گرجستان شدند

مايک پنس، معاون رياست جمهوری و همسرش، استونی را به قصد گرجستان، ميزبان رزمايش بزرگ موسوم به «شريک شايستۀ ۲۰۱۷ »ترک کردند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/pence-georgia-travel/3966406.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *