پوتین: ۷۵۵ دیپلمات آمریکایی روسیه را ترک کنند؛ واکنش آمریکا

ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه می گوید آمریکا باید تا یکماه دیگر ۷۵۵ از دیپلمات های خود را از روسیه خارج کند. مقابله به مثل فدراسیون روسیه، در اعتراض به برقراری یک رشته تحریم ها علیه آن کشور انجام می شود، که لایحه آن هفته گذشته با اکثریت قاطع به تصویب کنگره آمریکا رسید.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/putin-us-russia-diplomats/3966408.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *