بخشی از صفحه آخر/ آیا احمدی نژاد از مقامات «سوژه ای» دارد؟

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/last-page-1/3982197.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *