رضا دقتی عکاس-خبرنگار : انسانها برای من فقط سوژه عکاسی نیستند

رضا دقتی عکاس خبرنگار ایرانی در گفتگو با بهنود مکری درباره رابطه احساسی خود با سوژه های عکسهای خود توضیحاتی داد
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/3993055.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *