گیشه: رکود بازار علیرغم اکران سراسری سه فیلم جدید

در حالیکه سه فیلم جدید وارد اکران سراسری می‌شوند، کارشناسان بازار می‌گویند کسادی بازار سینما در ماه آگست امسال در ۲۴ سال اخیر سابقه نداشته. این آخر هفته، فیلم‌های بالقوه پرفروش از مسابقه قهرمانی بوکس شنبه شب که فقط در خود آمریکا، ۵۰ میلیون بیننده خواهد داشت، لطمه می‌بینند.
گزارش بهنام ناطقی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/behnam-nateghi/4000935.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *