تحقیق در مورد حادثه اخیر در محوطه اطراف کاخ باکینگهام ادامه دارد

پليس ضدتروريستی بريتانيا در حال تحقيق در زمينه حمله ای است که شب گذشته در محوطۀ اطراف کاخ باکينگهام، محل سکونت خاندان سلطنتی بريتانيا در شهر لندن به وقوع پيوست. فرمانده پليس ضد تروريستی بريتانيا در اظهارنظرهای اوليه اعلام کرده اين واقعه قطعاً يک حملۀ تروريستی بوده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/uk-buckingham-palace/4001964.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *