مراسم تدفین قربانیان حمله به مسجد شیعیان کابل

در افغانستان، بستگان کشته شدگان حمله عوامل داعش به یک مسجد شیعیان در کابل امروز اجساد کشته شدگانرا در محل مجتمع مسجد امام زمان دفن کردند. در آن حمله دست کم ۲۸ تن کشته شدند. حسین شاه رضایی روحانی شیعه از مقامهای افغانستان خواست گامهایی برای ایمنی مردم بردارند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/afghanistan-mosque/4001878.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *