مراسم خاکسپاری نوجوان فیلیپینی، صحنه تظاهرات علیه دولت دوترته

در فیلیپین نوجوانی که در کانون بحث و توجه فیلیپینی ها به جهاد خونین رئیس جمهوری آن کشور علیه قاچاق و قاچاقچیان بود امروز به خاک سپرده شد. عزاداران کیان نوجوان کشته شده مراسم خاکسپاری او را به تظاهرات علیه رئیس جمهوری دوترته مبدل کرده بودند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/philippines-burial/4001975.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *