پیشروی نیروهای عراقی در تل عفر

در عراق، نیروهای عراقی داعش را از حدود ۷۰ درصد تل عفر مقر این گروه تروریستی در شمال غربی کشور بیرون رانده اند. نیروهای عراقی امروز گفتند که قلعه مرکزی شهر و محله بساتین را در کنترل خود درآورده اند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iraq-talafar/4001963.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *