از انکار هولوکاست شنیده اید؟ این گزارش را ببینید تا نظرتان عوض شود

http://youtu.be/MzsEQWrfnDU

موزه لس آنجلس میزبان نمایشگاهی است که تصاویر و فیلم های ضبط شده در طول ظلم و ستم آلمان نازی نسبت به یهودیان و بعد آزاد سازی اردوگاه های کار اجباری را مو به مو و با جزئیات نشان می دهند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/holocaust-exhibit-hollywood/4009696.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *