جزئیاتی از انفجار کارخانه شیمیایی در هیوستون بعد از توفان هاروی

چند انفجار ناشی از توفان هاروی در یک کارخانه شیمیایی در منطقه شهر هیوستون موجب نگرانی درباره آلودگی محیط زیستی در این منطقه شده است که هنوز برای خلاصی از سیلاب های ناشی از این توفان دست و پنجه نرم می کنند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/storm-harvey-fema/4009986.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *