نگاهی به سیاهچاله های مرموز در فضا و سیاهچاله ای که ۲۷ هزار سال نوری با زمین فاصله دارد

سیاه چاله ها که گفته می شود در مرکز هر کهکشانی وجود دارند، پدیده های کیهانی مرموزی هستند که مطالعه انها بسیار مشکل است زیرا حتی سیاه چاله ای که در مرکز راه شیری کهکشان ما نهفته، حدود ۲۷ هزار سال نوری از زمین فاصله دارد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/black-hole-bathtub-vortex/4010033.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *