چرا آمریکا به کاروان داعش در مرز لبنان حمله کرد؛ اعتراض به توافق ایران با داعش

کاروان متوقف شده داعش در سوریه مجدداً به سمت مقصد خود به راه افتاده است. کاروان از طریق منطقه ای درشمال سوریه که در کنترل دولت است، به سمت دیرالزور در شرق و جهت مرز عراق خواهد رفت. کاروان شامل اعضای داعش و خانواده های آنهاست که طبق توافقی از پناهگاهشان در مرز سوریه و لبنان تخلیه می شوند
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-is-airstrike/4010023.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *