چرا محاکمه قاتل آتنا اصلانی کودک شش ساله پشت درهای بسته برگزار می‌شود

رییس کل دداگستری استان اردبیل برای اسماعیل متهم به قتل آتنا اصلانی کودک شش ساله ای که مورد تجاوزقرار گرفت و کشته شد، حکم اعدام صادر کرده است. این دادگاه به گفته وکیل تسخیری متهم غیرعلنی برگزار شده و به شدت تحت تاثیر افکار عمومی بوده است. گزارش مسعود سفیری
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-athena-murder-trial/4009998.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *