انرژی بازیافتی از لاستیک های کهنه

برخی از انواع انرژی مانند انرژی خورشیدی و باد از نوع انرژی های تجدیدپذیر هستند. در حالیکه برخی دیگر انواع انرژی از منابع بازیافتی به دست می آیند. فیت لاپیدوس، خبرنگار صدای آمریکا، در گزارش پیش رو نگاهی دارد به انرژی های بازیافتی که از لاستیک های کهنه و روغن های پس مانده به دست می آیند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/recycled-energy/4012551.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *