ظهور ایرانیان آمریکایی تبار در صنعت فناوری آمریکا

ظهور ایرانیان و آمریکائیان ایرانی تبار در صنعت فناوری عنوان گزارشی است که نیوز بایتس سایت خبری اینترنتی هندی پس از سپرده شدن اداره امور شرکت عظیم اوبِر به یک آمریکائی ایرانی الاصل منتشر کرد.
نیویورک تایمز نیز روز جمعه نیمی از صفحه اقتصادی خود را به تشریح کارنامه او اختصاص داد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iranian-american-tech-industry/4012569.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *