عملیات خنثی سازی یک بمب به جای مانده از زمان جنگ جهانی دوم

در آلمان پی کشف یک بمب منفجر نشده جنگ جهانی دوم، مسئولان امور در اقدامی پیشگیرانه ده ها هزار سکنه اطراف محل بمب را موقتا جابجا می کنند تا عملیات خنثی سازی به اجرا گذاشته شود.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/frankfurt-evacuation/4012661.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *