عواقب بهداشتی توفان دریایی هاروی

همزمان با فرو رفتن سیلاب های ناشی از توفان دریائی هاروی در ایالت های تگزاس و لوئیزیانا، مقابله با عواقب و آثار آن بر سلامت و بهداشت مردم در کانون توجه مقامات فدرال و محلی است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/harvey-hazards/4012663.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *