وسایل خانگی هوشمند در نمایشگاه برلین

وسائل خانگی هوشمند که از آخرین فناوری ها بهره می گیرند ستاره نمایشگاه کالاهای مصرفی الکترونیکی در برلین است. این نمایشگاه تجاری که بزرگترین از نوع خود در جهان است روز جمعه ۱ سپتامبر، دهم شهریور ماه افتتاح شد و تا چهارشنبه ۶ سپتامبر، پنجم شهریور به روی عموم باز است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/berlin-ifa/4012549.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *