ماموریت صلحبانان سازمان ملل در لبنان تمدید شد

شورا ی امنیت سازمان ملل متحد در پی گفتگوهائی مفصل و فشرده به تمدید ماموریت نیروهای موقت پاسدار صلح لبنان، موسوم به یونیفیل رای مثبت داده است. آمریکا و اسرائیل از یونیفیل به خاطر کم کاری در جلوگیری از فعالیت های نظامی حزب الله لبنان انتقاد داشتند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/un-lebanon/4013442.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *