آمریکا خواستار فشار بین المللی بیشتر بر کره شمالی برای توقف تهدید جهانی است

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/north-korea-/4014649.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *