شهر هیوستون بعد از یک هفته بحران و سیل برای بازگشت به زندگی عادی آماده می‌شود

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/houston-tx-/4014648.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *